ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผอ.รร.

ข้ามไปยังทูลบาร์