ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2


ประกาศรับโอน 38ค.(2) สพป.กจ.2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 

ข้ามไปยังทูลบาร์