ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค (2) จากบัญชี สพฐ. บัญชีธนารักษ์และบัญชีกรมการขนส่งทางบก จำนวน 24 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมการขนส่งทางบก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมธนารักษ์  ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

****บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัวจากบัญชี สพฐ.  จำนวน  14 อัตรา ดังนี้

คลิกที่นี่   1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน   1   อัตรา

คลิกที่นี่   2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                      จำนวน   1   อัตรา

คลิกที่นี่   3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จำนวน   3   อัตรา

คลิกที่นี่   4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จำนวน   9   อัตรา

 

****บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัวจากบัญชีของกรมการขนส่งทางบก  จำนวน  4 อัตรา ดังนี้

คลิกที่นี่  1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ     จำนวน  3   อัตรา

คลิกที่นี่  2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน   1   อัตรา

 

****บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัวจากบัญชีของกรมธนารักษ์  จำนวน  6 อัตรา ดังนี้

คลิกที่นี่  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี              จำนวน   6   อัตรา

 

วิธีการยื่นใบสมัคร 

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 –  16 สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
  2. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัครต้องดำเนินการกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร หลังจากนั้นให้สแกนใบสมัคร และเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   e – mail : nuntaya_t29@hotmail.com ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครดังกล่าวทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 

หนังสือเรียกตัว

  1. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี สพ่ฐ. ——————->>คลิกที่นี่
  2. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีกรมขนส่งทางบก ——->> คลิกที่นี่
  3. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีกรมธนารักษ์ ————>> คลิกที่นี่

**  ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เรียบร้อยแล้ว

 

ดาวโหลดใบสมัคร    ไฟล์  Word   คลิกที่นี่

 

36 total views, 1 views today