ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มอัดกาว ร่างคู่มือการนิเทศรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ12

5 total views, 1 views today