ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้ได้รับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น

ประกาศ ศธจ.กาญจนบุรี ครูผู้สอนดีเด่นฯ 2564

 

 

 

1,888 total views, 12 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์