ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี


2_ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี (นักจัดการง

ข้ามไปยังทูลบาร์