ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี (นักวิเคราะห์ฯ)

 

475 total views, 1 views today