ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด…..

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการจัดประกวดระเบียบแถวของลูกเสือฯ ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป โดยมี นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

7,540 total views, 1 views today