บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนกลาง(จังหวัด) ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ฯ

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายนิวัตน์  โชติสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนกลาง(จังหวัด) ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เพื่อรับเรื่อง      ร้องทุกข์ ร้องเรียน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่1/2562        ณ โรงเรียนเทศบาล 5 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

8 total views, 1 views today