นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี แห่งใหม่ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่

4,324 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์