นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ พสน. ร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองศูนย์เสมารักษ์ฯ นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ได้ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว หาดทรายท่าล้อ  ริมน้ำวัดเทวสังฆาราม  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  สนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร และถนนเลียบริมน้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ปรากฏว่า ไม่พบเหตุนักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

 

 

 

10 total views, 1 views today