นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรักถักทอใจ สายใยมุทิตา” ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า

ข้ามไปยังทูลบาร์