นายอนันต์   กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าขอพรปีใหม่จาก นายบวรศักดิ์ วานิช และ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าขอพรปีใหม่จาก นายบวรศักดิ์ วานิช และ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

10 total views, 1 views today