นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม     การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

 

7,988 total views, 1 views today