นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “TPR Open House” ปีการศึกษา 2561 หลักจากนั้นได้ทำการเปิดธนาคารโรงเรียน และสหกรณ์ของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ข้ามไปยังทูลบาร์