นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 10 อัตรา

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 10 อัตรา รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 7 อัตรา         วิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

350 total views, 4 views today