นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)คุณแม่น้อย สอนโสม มารดาของนางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)คุณแม่น้อย สอนโสม มารดาของนางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น.  ณ เมรุวัดสนามแย้  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์