นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี / หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าช่วยเหลือบ้านประสบอัคคีภัย (จากการเผาไร่อ้อยของบุคคลอื่น)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี / หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี / รองหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ฯ นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม ผู้อำนวยการ        กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสด เพื่อมอบให้แก่นางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี นักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย (จากการเผาไร่อ้อยของบุคคลอื่น) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนได้กางเต๊นต์เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปพรางก่อน และในเบื้องต้นศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประสานงาน    ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์