นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เรียนรู้ของดี ตามวิถีไทย 4 ภาค” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนอนุชนศึกษา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการ เรียนรู้ของดี ตามวิถีไทย 4 ภาค” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถเชิงวิชาการ ความสามารถ       ด้านดนตรีและฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในยุค 4.0    อย่างแท้จริง หลังจากประธานกล่าวเปิดงาน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ชนะการประกวดนวัตกรรมการบริหาร และนวัตกรรมการสอน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและร่วมรับมอบผ้าป่าหนังสือ หลังจากนั้นเดินชมนิทรรศการของนักเรียน

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์