นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์