นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 31

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านยางขาว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ และเป็นผู้แทนรับมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 31 เพื่อมอบต่อให้กับ นายธานินทร์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งโรงเรียนบ้านยางขาวได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้ตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 31” เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์แด่ คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคารและมอบอาคาร พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์