นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่มณีกาญจน์  (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562

….เปิดประตูสู่มณีกาญจน์ (Open House)

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่มณีกาญจน์  (Open House)       ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยค มณีกาญจน์วิทยา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสู่สาธารณชน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการให้เกียรติร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์