นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีอมรินทร์ รูปสวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีให้การต้อนรับ รวมถึงมีผู้บริหารการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี อบจ. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์