นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สนามโรงเรียนบ้านวังลาน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ โดยมี นายเมตตา ชูเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเกาะ/หัวหน้าสนามสอบ นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง มาให้กำลังใจนักเรียน และต้อนรับ

ข้ามไปยังทูลบาร์