นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์