นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อเป็นการขับเคลื่อน       การยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดแนวทางร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่      รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2564 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 2) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา          และ 3) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3     รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 3 ให้เกียรติเป็นประธาน

1,611 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์