นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์