นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี  มอบแอลกอฮอล์ 70 % สำหรับล้างมือ (รอบ 3 ) เพื่อใช้ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี มอบแอลกอฮอล์ 70 % สำหรับล้างมือ (รอบ 3 )โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางพรทิพย์  สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในสำนักงาศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 20 ขวด เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์