นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มอบแอลกอฮอล์ 70 % สำหรับล้างมือ (รอบ 2 ) ให้กับ นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี         มอบแอลกอฮอล์ 70 % สำหรับล้างมือ (รอบ 2 ) ให้กับ นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 20 ขวด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 563 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์