ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานการจัดทำ ITA ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง     ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการจัดทำ ITAได้ระดับ AA เป็นจังหวัดเดียวที่ได้ในระดับประเทศ เมื่อวันที่    20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนายโอภาส    ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

ข้ามไปยังทูลบาร์