ติดตามอาหารกลางวันเขาดินวิทยาคาร

นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โดยเด็กอนุบาล จะรับประทานอาหารกลางวันในช่วงเวลา 10.30 น. และในช่วงเวลา 15.00 น . มีขนมให้เด็กรับประทานร่วมกับนมในทุกวัน

18,105 total views, 1 views today