ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ทุนโครงการกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่      ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ทุนโครงการกองทุนการศึกษาในรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ทั้งนี้    คณะติดตามได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งสองคนด้วย โดยมี นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 

6 total views, 1 views today