ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน จำนวน 8 คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษารัชกาลที่ 9 จำนวน 4 คน ทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3/2560 จำนวน 1 คน และทุนโครงการ        ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 3 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา โดยมีคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

47 total views, 3 views today