ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง….

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในวันนี้ออกตรวจเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยคณะกรรมการคุมสอบเป็นคุณครูจากโรงเรียนวิสุทธรังษี พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ โดยมี นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์