ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการ      ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินอย่างครบถ้วน

 

 

20 total views, 2 views today