งานเกษียณอายุราชการ “จรจากด้วยอาลัย อุ่นไอรักยังผูกพัน” คุณครูอารีย์ ใบบัว ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ     “จรจากด้วยอาลัย อุ่นไอรักยังผูกพัน” คุณครูอารีย์ ใบบัว ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์