คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562

ช่องทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในขณะนี้ มี 3 ช่องทาง คือ

  1. ยื่นออนไลน์ ทางระบบ KSP e–Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
  2. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60–90 วันทำการ
  3. กรณีจำเป็นต้องยื่นทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งที่งานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้นสังกัด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิิการจังหวัดกาญจนบุรี  หรือทาง  เว็บไซด์คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี  

68 total views, 1 views today