ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561  ดังนี้

ข้อมูลเชิงสถิติ

20 total views, 1 views today