ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองปากแพรก ที่ส่งทีมฆ่าเชื้อโควิด-19 ฉีดฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองปากแพรก ที่ส่งทีมฆ่าเชื้อ    ไวรัสโควิด-19 ฉีดฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการประสานงานครั้งนี้ 

ข้ามไปยังทูลบาร์