กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน และนักศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่น ท้องทีี่ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

 

ข้ามไปยังทูลบาร์