การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 

**ดาวโหลดรายละเอียด**

  1. หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ———>> คลิกที่นี่
  2. ประกาศสำนักงานคุรุสภา——————>> คลิกที่นี่
  3. ขั้นตอนการเสนอโครงการ PLC————->>คลิกที่นี่

313 total views, 5 views today