[การอบรมออนไลน์] โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจำปี 2563

ขอเชิญศึกษาเนื้อหาการอบรมออนไลน์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจำปี 2563 คลิกที่นี่

ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจำปี 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คลิกที่นี่

407 total views, 16 views today