การพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี”

         นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.      ผลการพิจารณาจากการที่คณะอนุกรรมการ ออกประเมิน ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์
        ผลการพิจารณา 1.ครูอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2.ครูจุรีพร สุทธิใส ครูโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย เป็นครูผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์