การประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ​ สยามกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)​รุ่น​ที่ 12​ ปี​การศึกษา​2563​

นายจีระเกียรติ​ ภูมิสวัสดิ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี​ เป็นประธานในการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ​ สยามกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)​รุ่น​ที่ 12​ ปี​การศึกษา​2563​ เมื่อวันจันทร์ที่​ 16​ มีนาคม ​2563​ ณ​ ห้องประชุมแควน้อย​ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี​ โดยมี นายโอภาส​ ต้นทอง​ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี​ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ​ พร้อมคณะกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี​ ร่วมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน​ฯ ต่อไป

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์