การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

806 total views, 2 views today