การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ    ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

8,821 total views, 2 views today