การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดองค์การแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization)พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดองค์การแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization)พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีคณะกรรมการ    ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

3,344 total views, 1 views today