การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบและระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบและระบบการวัด         และประเมินผลผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิย.63 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

363 total views, 1 views today