การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่าง (ร่าง) รูปแบบ/แนวทาง การช่วยเหลือเด็กด้อยโอภาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นจังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ Focus Group

    นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน         การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่าง (ร่าง) รูปแบบ/แนวทาง การช่วยเหลือ     เด็กด้อยโอภาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นจังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ Focus Group โดย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

4 total views, 1 views today