การประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562

    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องมิตรพันธ์ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมี นางจันทรวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค        นักวิชาการอิสระด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ มี นายบุญชู วิวัฒนาทร หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงาน        เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

4 total views, 1 views today